Ecorkwaste Newsletter

mail

Newsletter 12/2016


Para leer la newsletter en castellano, haz clic aquí
If you want to read the newsletter in English, click here

 

[CAT]

Hola Institut,

Benvingut a la Newsletter d'Ecorkwaste, un projecte finançat per LIFE amb l'objectiu de demostrar la viabilitat tècnica, medi ambiental i econòmica de la revalorització del subproducte de la indústria surera.

Per tal que coneguis més sobre el projecte, a continuació trobaràs informació i notícies que esperem que siguin del teu interés. A partir d'ara rebràs periòdicament aquesta newsletter amb informació actualitzada de l'esdevenir del projecte, gràcies per ajudar-nos a construir un món més sostenible!

Sobre Ecorkwaste

El Projecte

El projecte ECORKWASTE LIFE14 ENV/ES/460 va ser aprovat sota el programa de referència LIFE i s’implementarà des de setembre de 2015 fins a desembre de 2018.

Llegir més...


Els Socis
En el projecte Ecorkwaste participen la UPC, l'Institut Català del Suro, la Fundació CTM Centre Tecnològic (membre de la xarxa Tecnio), l’empresa Typsa i el Clúster Vitivinícola Català INNOVI. 

Llegir més...

 

Últimes notícies

El suro com a sistema de tractament d’aigües residuals de la indústria del vi
Investigadors liderats per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) utilitzen residus del suro del sector del vi per al seu ús com a combustible per a electricitat i tractar aigües residuals.

Llegir més...


Presentació del projecte Ecorkwaste en una jornada al TCM
El Centre Tecnològic de Manresa – Eurecat va acollir el passat 8 de novembre una Jornada Tècnica de Projectes LIFE sota el títol “Aigua, residus i economia circular”.

Llegir més...

 

[ES]

Hola Institut,

Bienvenido a la Newsletter de Ecorkwaste, un proyecto financiado por LIFE con el objetivo de demostrar la viabilidad técnica, medioambiental y económica de la revalorización del subproducto de la industria del corcho.

Para que conozcas más sobre el proyecto, a continuación encontrarás información y noticias que esperamos que sean de tu interés. A partir de ahora recibirás periódicamente esta newsletter con información actualizada del desarrollo del proyecto, ¡gracias por ayudarnos a construir un mundo más sostenible!

Sobre Ecorkwaste

El Proyecto

El proyecto ECORKWASTE LIFE14 ENV/ES/460 fue aprobado bajo el programa de referencia LIFE y se implementará desde septiembre de 2015 hasta diciembre de 2018.

Leer más...


Los Socios
En el proyecto Ecorkwaste participan la UPC, el Instituto Catalán del Corcho, la Fundación CTM Centro Tecnológico (miembro de la red Tecnio), la empresa Typsa y el Clúster Vitivinícola Catalán INNOVI. 

Leer más...

 

Últimas noticias

El corcho como sistema de tratamiento de aguas residuales de la industria del vino
Investigadores liderados por la Universidad Politécnica de Catalunya (UPC) utilizan residuos del corcho del sector del vino para su uso como combustible para electricidad y para tratar aguas residuales.

Leer más...


Presentación del proyecto Ecorkwaste en una jornada en el TCM
El Centro Tecnológico de Manresa – Eurecat acogió el pasado 8 de noviembre una Jornada Técnica de Proyectos LIFE bajo el título “Agua, residuos y economía circular”.

Leer más...

 

[ENG]

Hi Institut,

Welcome to Ecorkwaste Newsletter, a project funded by LIFE aimed at demonstrating technical, environmental and economic feasibility of a byproduct from the cork industry valorization system.

We would like you to know more about the project, so below you will find information and news that we hope will be of your interest. From now on you will receive periodically this newsletter with updated information on the evolution of the project, thanks for helping us build a more sustainable world!

About Ecorkwaste

The Project

The ECORKWASTE LIFE14 ENV/ES/460 project was approved under the LIFE program and it will be implemented from September 2015 to December 2018.

Read more...


The Partners
This project involves UPC, Catalan Institute of Cork, CTM Foundation Technological Centre (member of Tecnio network), Typsa company and the Catalan Cluster INNOVI.

Read more...

 

Latest news

The cork used like a wine sector wastewater treatment
Researchers of the Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC) employ cork waste generated by wine industry as fuel for electricity generation as well as for wastewater treatment.

Read more...


Presentation of Ecorkwaste project at TCM
The Technological Center of Manresa - Eurecat hosted last November 8th a Technical Conference of LIFE Projects under the title "Water, waste and circular economy".

Read more...


 
--
--