LIFE14 ENV/ES/000460 is a project co-funded by European Union within LIFE

Socis

ctm

La Fundació CTM Centre Tecnològic (CTM) és un centre tecnològic sense ànim de lucre, que pretén contribuir eficientment a la millora de la competitivitat i el desenvolupament tecnològic d’empreses, a partir de la prestació de serveis especialitzats i de la realització de projectes de R + D i d’innovació. La seva activitat comprèn diferents sectors com la tecnologia ambiental, la tecnologia de Materials i l’energia. La Unitat de Sostenibilitat té com a objectiu contribuir al desenvolupament sostenible industrial i social, a través de la millora de la qualitat del medi ambient. La unitat s’ha especialitzat en el tractament de l'aigua i d’aigües residuals, qualitat de l'aigua, reutilització de l'aigua, gestió de residus i la recuperació desubproductes, cobrint totes les estratègies definides per les directives europees sobre residus, sòls contaminats i aigües subterrànies. A més, la unitat també es centra en la millora dels processos industrials mitjançant la recerca aplicada i la innovació tecnològica, així com l'Avaluació del Cicle de Vida, l’Anàlisi de Costos del Cicle de Vida, i l’Avaluació de Riscos Ambientals. En el camp de l’energia, les capacitats de la unitat inclouen la millora de l'eficiència energètica, la integració d’energies renovables i la mobilitat elèctrica.

 

ICSURO HORITZONTAL

L’Institut Català del Suro (ICSuro) és un consorci públic, creat per Decret de Presidència l’any 1991 format pels Departaments d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (qui ostenta la presidència a través del Conseller), el Departament d’Empresa i Ocupació, així com, AECORK (Associació d’Empresaris Surers de Catalunya), el Consorci Forestal de Catalunya, la Cambra de Comerç de Girona, els Ajuntaments de Palafrugell i Cassà de la Selva, la Universitat de Girona, la Xarxa Europea de Territoris Surers i el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya.

Des de la seva creació, l’ICSuro ha estat un instrument dinamitzador de la indústria surera amb l’objectiu de desenvolupar i promocionar un sector molt arrelat a les nostres comarques, basant-se en el foment de la qualitat i el control, la formació i la innovació, que l’han consolidat al llarg dels mercats vitivinícoles nacionals i internacionals més importants.

El laboratori Cork Center neix l’any 2001 i s’ha convertit en un centre de referència a nivell internacional en la prestació de serveis a la indústria surera, vitivinícola i alimentària comptant amb les tecnologies analítiques d’última generació.

 

innovi

INNOVI representa el clúster del sector vitivinícola català i és una associació sense ànim de lucre enregistrada com a AEI (Associació d'Empreses Innovadores) del Ministeri d'Indústria i certificada com a clúster en el programa Catalunya Clústers de la Generalitat de Catalunya.

La missió d’INNOVI és promoure la competitivitat de les empreses del sector vitivinícola català i sector auxiliar, per poder afrontar favorablement la globalització mitjançant la innovació.
La visió d’INNOVI és la consolidació de la regió vinícola de Catalunya com a referent en matèria d'innovació i qualitat global.

El Clúster Vitivinícola Català va néixer el 2009 amb la missió de consolidar la regió vitivinícola de Catalunya com un referent en matèria d’innovació i qualitat global. L’objectiu principal d’INNOVI és promoure la competitivitat de les empreses de tota la cadena de valor del sector vitivinícola català, mitjançant la col·laboració i la innovació.

 

typsa

El Grupo TYPSA és un conjunt d’empreses de consultoria en els camps de l’enginyeria civil, arquitectura, indústria i energia, i medi ambient. Compte amb equips 

multidisciplinaris altament especialitzats que conformen una plantilla superior als 2.400 professionals, dels quals un 70% són enginyers, arquitectes i altres titulats universitaris.

Des de la seva fundació al 1966, ha participat de manera continuada en el desenvolupament de tot tipus d’infraestructures i equipaments, a Espanya i a altres països del món, contribuint amb la seva feina a crear millors condicions de vida per als ciutadans.

L’experiència internacional del Grupo TYPSA s’estén a països de tots els continents. En l’actualitat els treballs internacionals representen el 90% de la feina total del Grup.

La recerca de l’excel·lència ambiental en l’enginyeria és un requisit de referència per a les activitats del grup i, en aquest marc, TYPSA ofereix la seva experiència en una àmplia gama de qüestions ambientals, tan a Espanya com a l’estranger.

En l’àrea de la R+D+i, TYPSA posseeix una àmplia carrera en projectes innovadors relacionats, principalment, amb l’optimització de recursos i reducció d’impactes (URWASTECH, RESALTTECH, REMEMBRANE, RELEACH, REAGRITECH y GRAVI3, entre d’altres).

 

upc

La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) és la llar que més projectes estratègics d’investigació ha finançat el Sèptim Programa Marc de la Unió Europea, a España. Avui en dia, la Universitat es caracteritza per tenir una postura oberta envers els estudiants internacionals, una àmplia selecció de programes de màster en anglès, la participació de l’Institut Europeu d’Innovació i Tecnologia, i diversos programes d’investigació internacionals i de cooperació.

L'Institut de recerca en Ciència i Tecnologies de la Sostenibilitat (IS.UPC) és una unitat bàsica de la UPC que du a terme formació universitària de postgrau (Màster i Doctorat) i investigació en sostenibilitat en diversos àmbits acadèmics (aigua, construcció i territori, energia, educació superior, producció i consum sostenible). La seva missió és generar eines tècniques i conceptuals per promoure un model de producció més sostenible,en col·laboració amb la UPC.

La Càtedra UNESCO de Sostenibilitat és una unitat independent i interdisciplinària de la UPC que promou la creació d'una xarxa complementària amb l'IS. UPC i altres unitats, en un esquema de múltiples xarxes, que enforteix les capacitats dels grups individuals, treballant en el anàlisi i projectes aplicats. El Grup de Recerca AQUASOST de la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat ha estat treballant activament durant els últims 20 anys en la gestió sostenible de l'aigua a diferents escales, incloent laboratori i projectes demostratius de camp a escala de conca.

Coordinació

upc

Participants

CTM
Grupo TYPSA
INNOVI
ICSURO HORITZONTAL

Col·labora

Codorniu